نظر آیت الله ناصر مکارم شیرازی

متن پرسش ها و پاسخ مراجع تقلید به این شرح است: 

– آیا دعانویسی، فال گیری و جن گیری مورد تایید اسلام است؟ 

– گرفتن پول یا هدیه در قبال نوشتن دعا چه حکمی دارد؟ 

– نظر حضرتعالی درباره اقدام افرادی که بدون داشتن اطلاعات کافی دینی از طریق نوشتن دعا امرار معاش و کلاهبرداری می کنند، چیست؟ 

– دادن پول به این افراد چه حکمی دارد؟ 

«نوشتن دعاهایی که از حضرات معصومین (علیهم السلام) رسیده و در کتب معتبر موجود است، اشکالی ندارد. ولی دعا نویسی حرفه ای، که شغل افراد سودجوست، صحیح نیست و غالب کتاب هایی که به آن استناد می کنند، اعتباری ندارد. 

این امر اگر چه ممکن است ولی شرعا جایز نیست و بسیاری از مدّعیان آن افرادی دروغگو یا خطاکارند و فال گیری از خرافات است و گرفتن پول برای گرفتن فال جایز نیست

منبع: حوزه