نظر آیت الله ناصر مکارم شیرازی

نظر آیت الله ناصر مکارم شیرازی درباره فال گیری، جن گیری، سحر و جادو

در اینجا تعدادی سوال در مورد فال گیری، جن گیری، سحر و جادو از آیت الله ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید شیعیان بیان شده است. که ایشان به این سوال ها پاسخ داده اند و آن سوال ها و جواب ها را به صورت خلاصه و کامل ارائه کرده ایم.

ناصر مکارم شیرازی

متن پرسش ها و پاسخ مراجع تقلید به این شرح است: 

– آیا دعا نویسی، فال گیری و جن گیری مورد تایید اسلام است؟ 

– گرفتن پول یا هدیه در قبال نوشتن دعا چه حکمی دارد؟ 

– نظر حضرتعالی درباره اقدام افرادی که بدون داشتن اطلاعات کافی دینی از طریق نوشتن دعا امرار معاش و کلاهبرداری می کنند. چیست؟ 

– دادن پول به این افراد چه حکمی دارد؟ 

«نوشتن دعا هایی که از حضرات معصومین (علیهم السلام) رسیده و در کتب معتبر موجود است، اشکالی ندارد. ولی دعا نویسی حرفه ای، که شغل افراد سود جوست، صحیح نیست. و غالب کتاب هایی که به آن استناد می کنند، اعتباری ندارد. 

این امر اگر چه ممکن است ولی شرعا جایز نیست و بسیاری از مدّعیان آن افرادی دروغگو یا خطا کارند و فال گیری از خرافات است و گرفتن پول برای گرفتن فال جایز نیست

منبع نظر آیت الله ناصر مکارم شیرازی: حوزه