نظر آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی

نظر آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی

متن پرسش ها و پاسخ مراجع تقلید به این شرح است:

– آیا دعانویسی، فال گیری و جن گیری مورد تایید اسلام است؟ 

– گرفتن پول یا هدیه در قبال نوشتن دعا چه حکمی دارد؟ 

– نظر حضرتعالی درباره اقدام افرادی که بدون داشتن اطلاعات کافی دینی از طریق نوشتن دعا امرار معاش و کلاهبرداری می کنند، چیست؟ 

– دادن پول به این افراد چه حکمی دارد؟ 

«بسمه تعالی دعا نویسی از نظر شرعی اشکال ندارد ولی فال گیری و جن گیری مورد تائید نیست ولی دعانویسی که فعلا در مملکت ما رواج دارد و بیشتر افراد کلاهبردار به این امر مشغول هستند جایز نیست زیرا بسیاری از آنها معلومات کافی در این امر ندارند و گرفتن چنین پولهایی هم خالی از شبهه نیست و ما نباید خودمان را در معرض سوء استفاده اینگونه افراد قرار دهیم.»

منبع: حوزه