نظر آیت الله سیدعلی سیستانی

نظر آیت الله سیستانی درباره فال فنجان و کف بینی – سحر و جادو

سوال و جواب از آیت الله سید علی سیستانی در این خصوص به شرح ذیل می باشد:

* در بخش سوال ها و جواب های پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله سیستانی به این سوال که «آیا مراجعه به دعانویس اشکال دارد؟ نظر شما در مورد سحر و جادو چیست؟»

پاسخ داده شده است: «مراجعه به دعانویس اشکال ندارد ولی سحر و جادو جایز نیست.» 

همچنین در پاسخ به این سوال که «سحر و جادو چه حکمی دارد؟»

عنوان شده است:«سحر و جادو از محرمات و معاصی کبیره است و جایز نیست». 

همچنین درباره این سوال که «کف و یا فال فنجان بین، پیشگویی هایی می کند و می گوید که برای شخص در حال و آینده چه پیش خواهد آمد ؟ آیا چنین کاری جایز است به ویژه اگر صاحب فنجان به آنچه گفته می شود ترتیب اثر بدهد؟»

پاسخ داده شده است: «چنان پیشگوی هایی اعتبار ندارد و او هم نباید به طور جزم و یقین، سخنی بگوید هم چنانکه دیگران هم در مواردی که وجود حجّت شرعی و عقلی لازم است، نباید بر آن پیشگویی ها، اثر بار کنند.»

منبع: حوزه