نظر مقام معظم رهبری آیت الله سیدعلی خامنه ای

نظر رهبری در مورد فالگیری، سحر و جادو، جن گیری، احضار ارواح، جفر، رمل

سوال:
الف.آیا فالگیری برای خود ما یا دیگران اشکال دارد؟
ب. آیا می توانیم شرعاً برای گرفتن فال به دیگران مراجعه کنیم؟
ج. آیا درآمد، از این راه حلال است؟
پاسخ: فالگیری شرعاً اعتباری ندارد؛ و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.

سؤال ۱۲۳۰: یادگرفتن و یاددادن و دیدن شعبده و اقدام به بازی هایى که همراه با تردستى هستند، چه حکمى دارد؟
جواب:یاددادن و یادگرفتن شعبده حرام است، ولى بازیهایى که همراه با سرعت حرکت و تردستى هستند و از انواع شعبده محسوب نمى ‏شوند، اشکال ندارد.

سؤال ۱۲۳۱: آیا آموختن علم جفر و رمل و زیج‏ها و علوم دیگرى که از امور غیبى خبر می دهند، جایز است؟
جواب:آنچه از این علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالباً تا این حد که موجب یقین و اطمینان به کشف امور غیبى و خبردادن از آنها شوند، قابل اعتماد نیستند، ولى آموختن علومى مانند جفر و رمل به‌طور صحیح اشکال ندارد به شرطى که مفسده ‏اى بر آنها مترتّب نشود.

سؤال ۱۲۳۲: آیا یاد گرفتن سحر و عمل به آن جایز است؟ و آیا احضار ارواح و ملائکه و جن جایز است؟
جواب:علم سحر و یادگرفتن آن حرام است مگر آنکه به منظور غرض عقلایى و مشروع باشد وامّا احضار ارواح و ملائکه و جن، برحسب اختلاف موارد و وسائل و اغراض، احکام مختلفى دارد.

سؤال ۱۲۳۳: مراجعه مؤمنین به بعضى از کسانى که از طریق تسخیر ارواح و جن اقدام به معالجه می ‏کنند، با توجه به اینکه یقین دارند که آنها فقط کار خیر انجام می ‏دهند چه حکمى دارد؟
جواب:این کار فى‏ نفسه اشکال ندارد، مشروط بر اینکه از راههایى که شرعاً حلال هستند، اقدام شود.

سؤال ۱۲۳۴: آیا فالگیرى از طریق سنگریزه و کسب درآمد با آن جایز است؟
جواب:اخبار به کذب جایز نیست.

منبع: پایگاه رهبری

تابناک