نظر مقام معظم رهبری آیت الله سیدعلی خامنه ای در مورد فالگیری، سحر و جادو، جن گیری…

نظر مقام معظم رهبری آیت الله سیدعلی خامنه ای در مورد فالگیری، سحر و جادو، جن گیری، احضار ارواح، جفر، رمل

مقام معظم رهبری

سوال:

الف. آیا فال گیری برای خود ما یا دیگران اشکال دارد؟

ب. آیا می توانیم شرعاً برای گرفتن فال به دیگران مراجعه کنیم؟
ج. آیا درآمد، از این راه حلال است؟
پاسخ: فال گیری شرعاً اعتباری ندارد؛ و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.

سؤال ۱۲۳۰: یادگرفتن و یاددادن و دیدن شعبده و اقدام به بازی هایى که همراه با تردستی هستند. چه حکمی دارد؟

جواب:یاد دادن و یادگرفتن شعبده حرام است، ولى بازى هایى که همراه با سرعت حرکت و تردستی هستند و از انواع شعبده محسوب نمی ‏شوند، اشکال ندارد.

سؤال ۱۲۳۱: آیا آموختن علم جفر و رمل و زیج‏ها و علوم دیگرى که از امور غیبی خبر می دهند. جایز است؟

جواب:آنچه از این علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالباً تا این حد که موجب یقین و اطمینان به کشف امور غیبی و خبر دادن از آنها شوند، قابل اعتماد نیستند، ولى آموختن علومى مانند جفر و رمل به‌طور صحیح اشکال ندارد به شرطى که مفسده ‏اى بر آنها مترتّب نشود.

سؤال ۱۲۳۲: آیا یاد گرفتن سحر و عمل به آن جایز است؟ و آیا احضار ارواح و ملائکه و جن جایز است؟

جواب:علم سحر و یاد گرفتن آن حرام است مگر آنکه به منظور غرض عقلایی و مشروع باشد و امّا احضار ارواح و ملائکه و جن، بر حسب اختلاف موارد و وسائل و اغراض، احکام مختلفى دارد.

سؤال ۱۲۳۳: مراجعه مؤمنین به بعضى از کسانى که از طریق تسخیر ارواح و جن اقدام به معالجه می ‏کنند. با توجه به اینکه یقین دارند که آنها فقط کار خیر انجام می ‏دهند چه حکمی دارد؟

جواب:این کار فى‏ نفسه اشکال ندارد، مشروط بر اینکه از راه هایى که شرعاً حلال هستند، اقدام شود.

سؤال ۱۲۳۴: آیا فال گیری از طریق سنگریزه و کسب درآمد با آن جایز است؟

جواب:اخبار به کذب جایز نیست.

منبع نظر مقام معظم رهبری: پایگاه رهبری

تابناک