درخواست سرکتاب قرآنی

سرکتاب (طالعنامه) توسط قرآن کریم نشر ۱۳۱۸ به صورت دستی انجام می پذیرد (در سایت هایی که بصورت برنامه نویسی می باشد صحیح نیست)

  • توجه: سرکتاب قرآنی با توجه به شرایط قمر در عقرب و گذر سیارات و اوقات؛ ممکن است در ایام مختلف تغییر پذیرد

برای درخواست سرکتاب قرآنی لازم است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید

  • پرداخت هزینه ۷۰۰۰ تومان
  • تکمیل کردن اطلاعات مورد نظر در فرم اطلاعات
  • اندکی صبر برای دریافت پاسخ سرکتاب

پس پرداخت هزینه، لینک درج اطلاعات برایتان فعال خواهد شد (به صحفه ای دیگر منتقل میشوید)، لازم است اطلاعات را کامل وارد نمایید تا سرکتاب شما به (ایمیل، تلگرام، موبایل) شما ارسال شود

پرداخت با: